Добре дошли в цифровия сайт на българските радио любители!

Тази страница е направена с нерекламна цел! Предназначена е за радиолюбителите използващи цифрови радио станции на територията на Република България. Целта е да бъде събрана на едно място основната информация и подробните технически характеристики на радио системата D-Star, като по този начин я правим достъпна, за всички радиолюбители. Обръщаме внимание, че за да използвате радиолюбителски радиостанции е необходимо първо да получите радиолюбителски клас и инициал от Комисията за регулиране на съобщенията.

Какво представлява цифровата D-STAR мрежа?

D-STAR (Digital Smart Technologies for Amateur Radio) е цифров стандарт, използван за пренос на звук и данни в радиолюбителството. Разработена в края на 90-години на миналия век от JARL (Japan Amateur Radio League), доразвивана и до днес, D-STAR технологията е най-добрата и най-развита цифрова технология в радиолюбителството.

D-STAR - представлява цифрова система за връзка. Това означава, че звукът не се излъчва в аналоговa модулация: AM, FM, SSB, а се преобразува и предава във вид на нули и единици (цифри), модулацията използвана при D-STAR мрежата е GMSK.

 • Digital Voice mode (DV mode): представлява преобразуването на аналогов аудио сигнал в цифров сигнал, предаван и приеман като такъв посредством радиостанции в D-STAR мрежата.
 • Short data message (DV mode): представлява предаването и приемането на текстови съобщения посредством радиостанции в D-STAR мрежата.
 • GPS tracking (DV mode): представлява предаването и приемането на GPS данни като например: точно географско местоположение, скорост и надморска височина посредством радиостанции в D-STAR и APRS мрежата.
 • Internet access (DD mode): представлява осъществяването на интернет достъп чрез D-STAR internet gateway посредством радиостанция в D-STAR мрежата.
 • IP camera (DD mode): представлява предаването и приемането на изображения в реално време посредством радиостанции в D-STAR мрежата.

Цифровият сигнал използва по тясна честотна лента от аналоговия. Качеството на цифровия сигнал спрямо аналоговия е много по-добро при еднаква сила на сигнала. Съответно, там където аналоговият сигнал е неразбираем и с много шум, цифровият сигнал е ясен и отчетлив, което позволява по-добро покритие.

D-STAR е запазена търговска марка на фирмата ICOM, а и най-разпространеното D-STAR оборудване е производство на тази фирма. Има други системи с отворен код позволяващи приемането и предаването в D-STAR мрежата. Цифровите ICOM радиостанции са много, но препоръчаните от мен и най–разпространени в България и света са:

 • Портативни:
  ICOM ID – 51
  ICOM ID – 31
  ICOM IC – 80AD
 • Мобилни:
  ICOM ID – 5100
  ICOM IC – 7100
  ICOM IC – 2820
 • Късовълнови:
  ICOM IC – 7100
  ICOM IC – 9100

Другите системи позволяващи използването на D-STAR мрежата са:
DV Dongle - http://www.dvdongle.com/
Moen Comm - https://www.moencomm.com/

Ще се спрем на някои от най-основните, полезни и най-използвани функции на D-STAR мрежата и цифровите радиостанции.

Опознавателни знаци (инициали): във всяко едно D-STAR радио се записва инициала на ползвателя му, по този начин при натискане на комутатора радиото се идентифицира в мрежата и другите радиолюбители могат да видят коя станция е предавала. На дисплеите на радиостанциите на другите радиолюбители се изписва инициала на станцията, която е в режим на предаване.

По този начин всяка една радиостанция записва в лог - инициала, часа, дата и на кой репитер/честота се е обадил кореспондента. Така винаги можеш да видиш кой, кога е говорил през репитера или на честотата, на която ти е настроена радиостанцията.

Кратко съобщение: във всяко едно D-STAR радио има възможност да въведеш кратко съобщение, което да се изписва на радиостанциите на другите радиолюбители при натискане на комутатора. По този начин можеш да съобщиш например, че си мобилна станция или просто да напишеш името си и от кой град си.

D-STAR мрежата като мрежа: D-STAR репитрите позволяват да бъдат свързани чрез интернет помежду си, както и в голяма глобална мрежа. Това дава възможност два или повече репитера да бъдат свързани помежду си, независимо от това в коя част на света се намират.

Рефлектори: това са така наречените „стаи“, които позволяват да бъдат свързани много D-STAR репитри наведнъж. Така например всички D-STAR репитри в България са свързани към рефлектор DCS 023B и независимо на кой репитер говориш, всички останали предават сигнала ти. По този начин радиолюбител от София (използвайки Софийския репитер) може да си говори с радиолюбител от Бургас (използващ Бургаския репитер). Всеки един репитер може да се свърже към друга стая (рефлектор), която да кажем отговаря за Германски репитри и веднага да осъществиш връзка с Германски репитер.

Частно повикване: Всеки един ползвател на D-STAR мрежата има уникален DTMF код, чрез който може да бъде потърсен в D-STAR мрежата. Когато някой радиолюбител въведе DTMF кода на друг радиолюбител в радиостанцията си, репитерът автоматично се свързва с репитерът, към който е свързан въпросният ползвател и по този начин, независимо къде по света е другият радиолюбител се свързваш с неговият репитер.

GPS: позициониране: Повечето радиостанции са снабдени с GPS навигационна система, което им позволява посредством D-STAR мрежата да обменят с други радиостанции или да качват в APRS мрежата своето местоположение, надморска височина и скорост. Когато две или повече радиостанции са с включен GPS, независимо дали комуникират през репитер или директно (на симплексна честота), всеки един от участниците може да види на дисплея си разстоянието и посоката до други D-STAR устройства, които са на предаване.

APRS: посредством D-STAR мрежата всеки един радиолюбител с радиостанция може в реално време да регистрира местоположението си на APRS картата и да поставя точки в глобалната APRS мрежа, стига да има връзка с някой от D-STAR репитрите.

Спешно повикване: Всяка една D-STAR радиостанция има функцията – EMERGENCY (EMR) за спешно повикване и щом тя бъде активирана, автоматично на всички радиостанции, които приемат сигнала се усилва звука. По този начин в случай на беда, радиолюбители които са си намалили радиостанциите ще чуят повикването ви.

Автор: Иван Йоцов – LZ1TUK / Януари 2016 г.

Настройки за D-Star Icom ID -51

Какво трябва да направите ако искате да си настроите станцията така, че да излиза в сайта APRS.FI

За да изпращате пакети с GPS координати и да се видите на картата в сайта APRS.FI са необходими няколко настройки на вашето радио.

Необходимо условие е D-Star репитерът към когото се обръщате с радиото си да е свързан с интернет.

 1. От копче MENU влизате в главното меню > меню GPS > меню GPS Set > GPS Select >

  Опциите са 4 на брой:
  1 – OFF (изключен GPS),
  2 – Internal GPS (ако искате да използвате вграденият GPS на радиостанцията),
  3 – External GPS (използва се външен GPS свързан към радиостанцията)
  4 – Manual (ръчно въвеждане на GPS координати)


  - От това Меню се избира: Internal GPS

 2. От копче MENU влизате в главното меню > меню GPS > GPS TX Mode – От това меню се избира GPS – A (DV-A) > Unproto Address > API51,DSTAR*

  -Връщате се един път назад до меню GPS – A (DV-A) > Data Extension > Course/Speed
  -Връщате се един път назад до меню GPS – A (DV-A) > Time Stamp > HMS
  -Връщате се един път назад до меню GPS – A (DV-A) > Altitude > ON
  -Връщате се един път назад до меню GPS – A (DV-A) > GPS – A Symbol > избирате символа който най много ви подхожда
  -Връщате се един път назад до меню GPS – A (DV-A) > SSID > избирате символа който най много ви подхожда
  -Връщате се един път назад до меню GPS – A (DV-A) > Comment > Можете да напишете съобщение с което да излизате в APRS.FI

 3. От копче MENU влизате в главното меню > меню GPS > меню GPS Auto TX – От това меню избирате през какъв интервал радиото да излъчва пакет с GPS координати. При положение на OFF радиото ще излъчи пакет само когато натиснете PTT бутона. Препоръчително е да изберете опция не по-малко от 1 минута;

Автор: Иван Йоцов – LZ1TUK / Януари 2016 г.